Вгору
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Журнал «Сучасна спеціальна техніка»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Конахович Георгій Філімонович,
доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Бараннік Володимир Вікторович,
доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення факультету комп`ютерних наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Марченко Олександр Сергійович,
кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту, Державний науково-дослідний інститут внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна

Березненко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедрою технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, Україна;

Березненко Наталія Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Будзинський Микола Петрович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Вербенський Михайло Георгійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Гуляєв Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Додонов Олександр Георгійович, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, м. Київ, Україна;

Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України; завідувач кафедрою захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;

Железняк Володимир Кирилович, доктор технічних наук, професор Полоцького державного університету, м. Полоцьк, Республіка Білорусь;

Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизованих систем та кібербезпеки, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса, Україна;

Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та автоматики, Університет у Бєльсько-Бялій, Республіка Польща;

Кобозева Алла Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і математичних методів захисту інформаційних систем, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна;

Корченко Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна;

Лєнков Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, діючий член Академії зв’язку України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник науково-дослідного центру, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна;

Максимович Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;

Мельник Володимир Євгенійович, кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Петришин Любомир Богданович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних систем, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна; професор кафедри управління, Науково-технологічний університет AGH «AGH University of Science and Technology», Республіка Польща;

Садченко Олександр Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту №2, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна;

Самусь Євген Вікторович, кандидат юридичних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Смерницький Дем’ян Вікторович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Тимошенко Лідія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, директор навчально-наукового центру комп‘ютерно-технічної експертизи, доцент кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна;

Фесенко Максим Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна;

Циганов Олег Григорович, кандидат технічних наук, доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна;

Шумейко Олександр Олексійович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою програмного забезпечення систем, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, Україна;

Яковенко Олександр Васильович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії спеціальних технічних засобів, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна.