Вгору
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА
Журнал «Сучасна спеціальна техніка»
Галузь та проблематика

Науково-практичний журнал «Сучасна спеціальна техніка» є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо розвитку наукових та науково-технічних досліджень в галузі створення спеціальних технічних засобів, систем, спорядження для правоохоронних органів; розробки нових технологій та матеріалів для створення спеціальної техніки; аналізу практики впровадження та застосування технічних засобів у діяльність правоохоронних органів.

Розділи журналу:
Політика розділів
Процедура рецензування

Процедура рецензування передбачає перевірку на відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальність, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, а також на достовірність висновків.

  1. Термін рецензування 5-10 днів.
  2. Після надходження статті до редакції її направляють на сліпе рецензування.
  3. Отримання відповіді від рецензентів. У разі наявності зауважень, необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції виправлений рукопис.
  4. Якщо у рецензентів зауважень немає або вони виправлені автором згідно з рекомендаціями, статтю направляють на редагування.
Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність

Чотири рази на рік.

Індексування журналу
Етика публікацій і співпраці з авторами

Науково-практичний журнал забезпечує інформування читачів про результати наукових досліджень, що здійснюють у наукових установах і закладах вищої освіти України й інших країн світу.

Перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів – визначальні фактори, що впливають на рішення щодо публікування статті.

Загальні обов’язки та відповідальність Державного науково-дослідного інституту МВС України як видавця науково-практичного журналу «Сучасна спеціальна техніка»

Рішення стосовно публікування приймає редакційна колегія науково-практичного журналу з огляду на тематику статті, наукову значущість й актуальність поданих матеріалів.

Редакційна колегія науково-практичного журналу «Сучасна спеціальна техніка»:

Обов’язки авторів науково-практичного журналу «Сучасна спеціальна техніка»:

Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редколегією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.

Матеріал має відповідати вимогам до оформлення статей для публікації в журналі «Сучасна спеціальна техніка». Редакційна колегія наукового журналу публікує вимоги до статей, які регулярно оновлює.

Автор наукового твору (статті) гарантує, що:
  1. Зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;
  2. Статтю не друкували в інших виданнях, вона не знаходиться в редакціях інших журналів або видавництв;
  3. Стаття не є переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або нове наукове осмислення вже відомого матеріалу;
  4. Стаття не містить матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритому друці, відповідно до чинного законодавства України, і її опублікування не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);
  5. Iмена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено в статті, і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, а всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Редакційна колегія має право розміщувати опубліковані статті науково-практичного журналу на сайті журналу, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.