Вгору
ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ
Журнал «Сучасна спеціальна техніка»

Періодичність: чотири рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Науково-практичний журнал «Сучасна спеціальна техніка» є платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо розвитку наукових та науково-технічних досліджень в галузі створення спеціальних технічних засобів, систем, спорядження для правоохоронних органів; розробки нових технологій та матеріалів для створення спеціальної техніки; аналізу практики впровадження та застосування технічних засобів у діяльність правоохоронних органів.

Головний редактор - Конахович Георгій Філімонович, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна ;

Заступник головного редактора - Бараннік Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення факультету комп`ютерних наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна ;

Відповідальний секретар - Марченко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту, Державний науково-дослідний інститут внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, м. Київ, Україна .